Η μετάλλαξη και η κατεδάφιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης (ή αλλιώς Πανεπιστήμια Α.Ε.)

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά-καλά το νέο ακαδημαϊκό έτος, αλλά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ φρόντισε να κάνει γνώστες τις νέες αλλαγές στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. ''Το πανεπιστήμιο της Μεταπολίτευσης έχει πεθάνει'' ,''Η νέου τύπου ανάπτυξη απαιτεί επανάσταση στο εκπαίδευτικό σύστημα'' δήλωναν από τους Δελφούς ο Γ. Παπανδρέου και η υπουργός παιδείας Α.Διαμαντοπούλου, αυτό όμως που δεν είπαν είναι ότι στο νέο Πανεπιστήμιο, που προωθούν, δεν χωρούν καθόλου τα δικαιώματα και οι ανάγκες των φοιτητών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας!!! Πλέον η εκπαίδευση δεν ορίζεται σαν αναφαίρετο δικαίωμα αλλά σαν παρεχόμενη υπήρεσια. Το χτύπημα της εκπαίδευσης αυτή την περίοδο δεν είναι τυχαίο. Έρχεται να αποτελέσει συνέχεια της ανελέητης επίθεσης που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η ΕΕ, το ΔΝΤ στα δικαιώματά μας. Ύστερα από το μνημόνιο νο2(πλούσιο με νέες φορομπηξίες και πρόσθετα μέτρα, αυξάνοντας τα επίπεδα εξαθλίωσης της κοινωνίας) επιχειρούν να φέρουν και το μνημόνιο στο χώρο της παιδείας.

Οι πρώτες εξαγγελίες ήταν απίστευτα προκλητικές.

Συγκεκριμένα:
Α) Μίλησαν για οικονομική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων. Κόβουν δραματικά φέτος την χρηματοδότηση των ιδρυμάτων (40%) και επιδιώκουν την ανάληψη όλης της ευθύνης από τα Πανεπιστήμια, για τη βιωσιμότητά τους. Πλέον τα Ιδρύματα θα αναζητούν τα ίδια, τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την λειτουργία τους. Θα αναζητούν χορηγούς π.χ. ιδιώτες, επιχειρήσεις που πλέον σαν ''ευεργέτες'' θα καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του, ακόμα και το πρόγραμμα σπουδών. Κάνοντάς το έρμαιο των επιχειρηματικών τους συμφερόντων και επιδιώξεων. Παράλληλα η έρευνα θα αποκτήσει ζωτικής σημασίας ρόλο για τα ιδρύματα. Μια έρευνα όμως που δεν θα γίνεται για το κοινωνικό όφελος αλλά τα αποτελέσματά της θα αξιοποιούνται πλήρως από τις επιχειρήσεις που την χρηματοδοτούν. Επιπλέον δεν αποκλείεται και η θέσπιση διδάκτρων!!! (στην αγγλία π.χ. τα μέσα δίδακτρα για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο είναι 3500 ευρώ). Αυτό οδηγεί από τη μία σε περικοπές μαθημάτων, προσωπικού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πχ εκπαιδευτικές εκδρομές, προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού). Από την άλλη στη δημιουργία αποφοίτων με παροδικές γνώσεις, απόλυτα συγχρονισμένες και εξειδικευμένες στις ανάγκες της αγοράς και του κάθε χρηματοδότη. Για σεβασμό, των διοικήσεων, στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων των φοιτητών ούτε λόγος.

Β) Μίλησαν για Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το ΕΠΠ έρχεται να αντικαταστήσει και να απαξιώσει το ρόλο του πτυχίου, όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα. Πλέον κάθε απόφοιτος θα έχει έναν ατομικό φάκελο προσόντων, όπου το πτυχίο θα λογίζεται απλά ως ένα ακόμη προσόν και όχι ως το μοναδικό μέσο συλλογικής κατοχύρωσης του, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Αυτός ο φάκελος θα περιλαμβάνει 3 κατηγορίες: γνώσεις (π.χ. πτυχίο), δεξιότητες (π.χ. σεμινάρια), ικανότητες (π.χ. ξένες γλώσσες). Παράλληλα το πτυχίο αποσυνδέεται από τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα που αποδίδονταν άμεσα (ή τουλάχιστον με τυπικές απλές εξετάσεις, όπως στους μηχανικούς) σε αυτό μέχρι τώρα. Πλέον για να μπορέσει να δουλέψει ένας απόφοιτος μιας σχολής στο αντικείμενο που έχει σπουδάσει θα πρέπει να δίνει και περαιτέρω εξετάσεις (μόλις τελειώσει αυτές που έδινε για να πάρει το πτυχίο!!!!) σε ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, π.χ. Τ.Ε.Ε. για εμάς τους μηχανικούς.

Γ) Μίλησαν για το νέο σύστημα εισαγωγής-φοίτησης. Έτσι οι επιτυχόντες εισέρχονται σε μία σχολή και μετά το α' έτος θα κριθούν, μέσω εξετάσεων, για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να επιλέξουν προγράμματα σπουδών. Οι φοιτητές δεν θα ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών συγκεκριμένο και καθορισμένο, αλλά θα μπορούν να επιλέξουν ένα περιορισμένο αριθμό μαθημάτων που θα του αποδίδουν τον αναγκαίο αριθμό πιστωτικών μονάδών για να αποφοιτήσει(κάθε μάθημα θα έχει συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες). Θα γίνονται κάτοχοι ενός τίτλου που δεν θα τον χαρακτηρίζει η επάρκεια γνώσεων και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα αλλά η ρευστότητα και οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όχι πτυχία αλλά πιστωτικές μονάδες, όχι εννιαίος κύκλος σπουδών, αλλά αποσπασματικά και εξειδικευμένα πακέτα μαθημάτων. Παράλληλα σχεδιάζουν 1)κατάργηση των διαλέξεων 2)εισαγωγή συστήματος απουσιών 3)κατάργηση των εξεταστικών (εξέταση βάσει του μοντέλου των σχολείων με διαγωνίσματα κλπ) 4)εγκαθίδρυση του ηλεκτρονικού συγγράματος(που θα το κατεβάζει ο φοιτητής από το Internet και θα το εκτυπώνει) σε μία προσπάθεια να κοπούν οι δαπάνες για την αγορά βιβλίων. Το α' έτος θα είναι όντως η 4η Λυκείου. Μία ουσιαστική προσπάθεια εντατικοποίησης και τρομοκράτησης των φοιτητών, για την αποτροπή μελλοντικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Ένα πρόσθετο ρόλο έρχεται να παίξει σε αυτό το σημείο και η αλλαγή του τρόπου διοίκησης του Πανεπιστημίου. Προβλέπεται η συμμετοχή στην διοίκηση του Πανεπιστήμιου και από έξω-πανεπιστημιακούς παράγοντες οι οποίοι μάλλον δεν θα εκλέγονται από την Πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά μπορεί να διορίζονται από το ίδιο το υπουργείο ( και απ’ ότι φαίνεται οι παράγοντες αυτοί θα είναι εκπρόσωποι του εκάστοτε επιχειρηματικού κλάδου). Επίσης προβλέπεται και η μη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης. Έτσι αυτή η διάταξη έρχεται να συμμορφώσει πλήρως τις διοικήσεις με τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις εντολές του Υπουργείου και εν τέλει να θωρακίσει τον μηχανισμό Πανεπιστήμιου από οποιαδήποτε τριγμό εκ μέρους του φοιτητικού κινήματος.

Δ) Μίλησαν για κατάργηση της φοιτητικής μέριμνας. Κατάργηση δηλαδή των δωρεάν φοιτητικών εστιών, της δωρεάν σίτισης στις λέσχες, του πάσου. Καθόλου τυχαίο δεν είναι που φέτος δεν έχει δοθεί σε κανένα φοιτητή πάσο. Αυτό εξαιτίας του χρέους στον ΟΑΣΑ που δεν καλύπτεται. Ίσως θα πρέπει να πληρώνουμε γι αυτό όπως και σε χώρες του εξωτερικού.... Παράλληλα θα θεσπίσουν την φοιτητική κάρτα με την οποία κάθε φοιτητής ανάλογα με τις επιδόσεις του, θα έχει και τα αντίστοιχα δικαιώματα σε σίτιση, στέγαση, μεταφορές.

Όλα τα παραπάνω δεν είναι καθόλου τυχαία, αφου έρχονται ουσιαστικά να υποβαθμίσουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο σε μία περίοδο όπου νομιμοποιούνται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξοθούν χιλιάδες μαθητές σε ιδιωτικές μορφές εκπαίδευσης. Οι επιδιώξεις της κυβέρνησης και της τρόικας ουσιαστικά μετατρέπουν το Πανεπιστήμιο σε ένα μεταδευτεροβάθμιο ίδρυμα που θα χαρακτηρίζεται περισσότερο από ποτέ από την επιχειρηματική δομή και λειτουργία του, την εξάλειψη κάθε δημόσιας ή δωρεάν πτυχής που έως τώρα διασωζόταν, την κατάργηση κάθε συλλογικής διαδικασίας (πχ Γενικές Συνελεύσεις). Ένα πανεπιστήμιο όπου δεν χωρούν τα συμφέροντα των φοιτητών αλλά αυτά των επιχειρήσεων. Ένα πανεπιστήμιο που οι απόφοιτοί του θα είναι εναρμονισμένοι στα πρότυπα του νέου μοντέλου εργαζομένου. Ενός εργαζόμενου φθηνού ( στα πρότυπα των νέων οικονομικών μέτρων όπως περικοπές μισθών, επιδομάτων, συντάξεων κ.ά.), ευέλικτου (στα πλαίσια της συνεχούς ελαστικοποίησης των σχέσεων εργασίας), πειθήνιου (χωρίς συλλογικές αναπαραστάσεις και συνδικαλιστική κάλυψη, ο οποίος θα βιώνει καθημερινά τον τρόμο της απόλυσης), επανακαταρτίσιμου.

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προωθήσει αυτές τις αλλαγές και έχει συγκαλέσει ένα 3μηνο διάλογο για να διαμορφώσει το νομοσχέδιο. Σαν φοιτητές και μελλοντικοί εργαζόμενοι ούτε θα μπούμε σε αυτό το διάλογο ούτε θα περιμένουμε να κατατεθεί το νομοσχέδιο για να αντιδράσουμε. Πρέπει το φοιτητικό κίνημα να βγει άμεσα στο δρόμο, όπως έκανε πριν 4 χρόνια. Να ανατρέψει ξανά τα σχεδιά τους και να παλέψει για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και όχι την υποβάθμισή της.
Ας γίνουμε η γενιά της ανατροπής και όχι αυτή της υποταγής. 
Ας παλέψουμε για τα δικαιώματά μας σε εκπαίδευση και εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

a

a

ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ATTACK: Πρωτοβουλία ανέργων/επισφαλώς εργαζομένων!

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών: εργαζόμενοι/άνεργοι μηχανικοί