ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ…

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

Όλο το προηγούμενο διάστημα έχει ξεκινήσει στη σχολή πολ.μηχ. μια συζήτηση για την αλλαγή του προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για 78 αλλαγές σε 67 μαθήματα που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για «σημειακές», αλλά για μια ολοκληρωτική αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Απέναντι σε όλη αυτή την κίνηση έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, όσον αφορά τις κατευθύνσεις των αλλαγών, τον τρόπο λειτουργίας της σχολής μετά από αυτές, αλλά και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι…
Βασική κατεύθυνση που κινείται η πρόταση αλλαγής είναι η περικοπή μαθημάτων που σχετίζονται με βασικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και με μαθήματα γενικών κατευθύνσεων. Η απόπειρα αυτή να κινηθούν οι σπουδές των φοιτητών προς μια στείρα και τεχνοκρατική αντίληψη αποτυπώνεται πολύ έμπρακτα.

• Αφαιρούνται μαθήματα γενικού περιεχομένου και υποβαθμίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος.
Ένα σύνολο μαθημάτων που έθεταν κάποιες γενικές γνώσεις, αλλά και κάποιες βασικές αντιλήψεις που πρέπει να έχει ο μηχανικός πέρα από τον στενό σχεδιασμό, καταργούνται! Πρόκειται για τα μαθήματα της Πολεοδομίας, της Αρχιτεκτονικής-Κτιριολογίας, της Οικονομικής, της Χημείας, της Ενεργειακής Τεχνολογίας, των ειδικών κεφαλαίων Πολεοδομίας. Στη θέση τους επεκτείνεται ο χρόνος μαθημάτων που ήδη διδάσκονται και εισάγονται μαθήματα πιο εξειδικευμένου περιεχομένου. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα φαίνεται να αναβαθμίζεται στη σχολή ο τομέας του management, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον κοινωνικό ρόλο του μηχανικού. Έτσι εισάγονται μαθήματα ή αλλάζουν ονομασία ήδη υπάρχοντα, που πρόχειρα ενσωματώνουν μαθήματα όπως η χημεία, η οικονομική ή το δίκαιο και παράλληλα μετατρέπουν τη διδασκαλία τους σε μαθήματα που θα διδάσκεται το τεχνοκρατικό ή το manager –ιστικο σκέλος τους αποκλειστικά. Για αυτό το λόγο εξάλλου αυτά τα μαθήματα προτείνεται να μην διδάσκονται από το ΣΕΜΦΕ, αλλά να μεταφερθούν στον τομέα διαχείρισης. Ας σημειωθεί εδώ, ότι η ίδια η σχολή έχει επισημάνει ότι ακόμα και στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, το ποσοστό των μαθημάτων όπου διδάσκονται ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες είναι ήδη πολύ μικρό (μόνο 2%) σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια (15%). Η απάντηση στην τεχνοκρατία έρχεται λοιπόν με περισσότερη τεχνοκρατία...

• Εξειδικεύεται περισσότερο το αντικείμενο σπουδών και εντατικοποιούνται οι σπουδές
Εισάγονται μαθήματα που επιβαρύνουν σημαντικά τον φόρτο των φοιτητών, ενώ κατεβαίνουν και γίνονται υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Αρχικά, προτείνεται να προστεθεί ένα επιπλέον μάθημα, «Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα» στο 6ο εξάμηνο που θα προσθέσει επιπλέον δυσκολία στους φοιτητές, ιδιαίτερα με την προτεινόμενη αμοιβαία αλλαγή του Μπετόν 2 με το Μπετόν 3, που προτείνεται να είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις. Το νέο μάθημα επιβαρύνει το ήδη φορτισμένο 6ο εξάμηνο (ενώ υπάρχουν ήδη μαθήματα όπως Στατική 3, Εδαφομηχανική 2, Τεχνική Γεωλογία, Τυπικά υδραυλικά έργα, Δομικές Μηχανές) με επιπλέον 4 ώρες ενός μαθήματος που είναι τόσο ασαφή το περιεχόμενο του, που το πιθανότερο είναι να εξελιχθεί σε ένα επιπλέον ιδιαίτερα δύσκολο Μπετόν που θα πρέπει να περάσουμε... Η αλλαγή του Μπετόν 2 με το Μπετόν 3, με το Μπετόν 3 να είναι πλέον υποχρεωτικό για όλους, θα δημιουργήσει, με τη δυσκολία που παρουσιάζει και το εύρος της ύλης, μαζί με τα προηγούμενα ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο που θα επιμηκύνει τη φοίτηση κατά σοβαρό χρονικό διάστημα.
Στο 6ο εξάμηνο επιπλέον, πέρα από όλα τα προηγούμενα προστίθεται και το μάθημα «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων», ένα μάθημα που δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ το συγκεκριμένο εξάμηνο, που πάντα αποτελούσε –μαζί με το 7ο- το πιο δύσκολο της φοίτησης. Αλλά επίσης, η εισαγωγή 5 επιπλέον ωρών στο 9ο εξάμηνο των Δομοστατικών και 2 επιπλέον στων Συγκοινωνιολόγων, με την εισαγωγή επιπλέον μαθημάτων (Δυναμική των Γεφυρών, διάσπαση της Αντισεισμικής Τεχνολογίας σε 2 μαθήματα) επιβαρύνει σοβαρά το τελευταίο εξάμηνο μαθημάτων, εκεί που ο καθένας θέλει να αρχίσει να τελειώνει από τα μαθήματα για να κάνει τη διπλωματική του.
Η φιλοσοφία λοιπόν των αλλαγών και το αποτέλεσμα που επιχειρείται να περάσουν, δημιουργεί ένα πρόγραμμα σπουδών, που κινείται σαφώς προς μια πιο τεχνοκρατική και εξειδικευμένη κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι κάτι που το ακούμε για πρώτη φορά. Γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη κατεύθυνση αλλαγών στην παιδεία, έχουν ως πυλώνα την προσαρμογή της φοίτησης στις ανάγκες της αγοράς. Πιο ειδικευμένος απόφοιτος, σημαίνει λιγότερο κόστος επιμόρφωσης και μεγαλύτερη παραγωγικότητα για τον εργοδότη. Για τον ίδιο βέβαια, σημαίνει πως είναι πολύ πιο ευέλικτος, πως με το τέλος της εργασίας του είναι πολύ πιο πιθανόν να απολυθεί και να διαπραγματευτεί με πολύ χειρότερους όρους την εργασία του, μιας και η στενή ειδίκευση αποδυναμώνει τα ενιαία πτυχία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ

Στη μέχρι τώρα πορεία της λειτουργίας της επιτροπής προπτυχιακών έχουμε βγάλει συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας και το ρόλο που επιτελούσε και επιτελεί. Η σύστασή της όχι απλά δεν αποτελούνταν από κάποιους καθηγητές και το σύνολο των παρατάξεων-σχημάτων της σχολής, αλλά λειτούργησε επί έξι ολόκληρους μήνες, -ως ένα όργανο πρότασης(στο τμήμα καθηγητών) του νέου προγράμματος σπουδών,- χωρίς να είναι γνωστή σε κανέναν η ύπαρξή του, παρά μόνο σε λίγους εκπροσώπους της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ. Είναι λοιπόν προφανές ότι η επιτροπή δε λειτουργούσε με τον πιο δημοκρατικό τρόπο, αλλά αντίθετα δεν άνοιγαν την κουβέντα στο φοιτητικό σύλλογο, τον οποίο αφορούν άμεσα οι αλλαγές.. Στα τέλη Σεπτέμβρη της περσινής χρονιάς, εν μέσω της εξεταστικής περιόδου, το τμήμα των καθηγητών συνέχισε στο ίδιο τροπάριο και ψήφισε σε νεκρό χρόνο, με κλειστή ουσιαστικά σχολή το νέο πρόγραμμα σπουδών και την εφαρμογή του από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008. Παράλληλα, αποφασίστηκε ύστερα από μεγάλη πίεση προς το τμήμα καθηγητών η επαναλειτουργία της επιτροπής προπτυχιακών σπουδών, όπου θα επανεξεταζόταν το ζήτημα της αλλαγής του προγράμματος σπουδών. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής συζητήθηκαν τα πάγια αιτήματα του φοιτητικού συλλόγου, όπως η πτυχιακή εξεταστική και η κεντρική διανομή των παλιών θεμάτων. Καμία απόφαση για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών δεν είχε ληφθεί, ενώ υπήρχε δέσμευση(από τον κ. Βάγια, αναπληρωτή πρόεδρο της επιτροπής) ότι οποιαδήποτε αλλαγή, παράλληλα με την επιτροπή θα περνούσε μέσα από το φοιτητικό σύλλογο(γενική συνέλευση κτλ.), έτσι ώστε όλοι να δεσμευτούν από τις αποφάσεις του. Στη διάρκεια της λειτουργίας αυτής της επιτροπής δε λήφθηκαν υπόψη οι αποφάσεις του Φοιτητικού Συλλόγου. Φέτος η σύσταση της επιτροπής επιστρέφει στο παλιό «δημοκρατικό» μοντέλο με δύο «εκπροσώπους των φοιτητών» και την αποστειρωμένη κουβέντα της επιτροπής, έξω και πέρα από το Φοιτητικό Σύλλογο. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του κ.Σταθόπουλου για τη συμμόρφωση των πτυχίων μας στις επιταγές της συνθήκης της Μπολόνια μέσα από τις αλλαγές που έγιναν και θα γίνουν, στην τελευταία επιτροπή.
Περιγράφοντας την παραπάνω διαδικασία αποδεικνύεται ότι ο Φοιτητικός Σύλλογος δε χωράει σ’ αυτήν και εμείς σα σχήμα δεν πρόκειται να τη νομιμοποιήσουμε. Μάλιστα καθόλη τη διάρκεια του κινήματος ο σύλλογος αποφάσιζε για καμία αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών, προς αυτή την κατεύθυνση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Τη λειτουργία της σχολής με βάση το παλιό πρόγραμμα.
• Καμία αλλαγή του προγράμματος σπουδών στην κατεύθυνση της Μπολόνια.
• Καμία αλλαγή του προγράμματος σπουδών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποφάσεις το Γενικών Συνελεύσεων του Φοιτητικού Συλλόγου
• Ενιαίο πτυχίο με όλα τα επαγγελματικά/εργασιακά δικαιώματα σε αυτό- χωρίς διασπάσεις, ειδικεύσεις, κατατμήσεις
• Όχι στο ψεύτικο διάλογο της επιτροπής προπτυχιακών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 

a

a

ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


ATTACK: Πρωτοβουλία ανέργων/επισφαλώς εργαζομένων!

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών: εργαζόμενοι/άνεργοι μηχανικοί